Sprísnenie posudzovania dvojakej kvality výrobkov

Problém dvojakej kvality výrobkov ponúkaných v rámci členských štátov Európskej únie je zas o krok bližšie k svojmu vyriešeniu. Europoslanci schválili smernicu, ktorá by mala priniesť prísnejšie sankcie pre výrobcov a prispieť k vyššej ochrane spotrebiteľov.

potraviny

Dvojakou kvalitou výrobku sa rozumie produkt rovnakej značky a obalu, ktorý má v rôznych krajinách Európskej únie odlišné zloženie. Väčšinou ide o prípady, kedy sú produkty v krajinách v strednej a východnej časti EÚ, ponúkané s horším a zdraviu menej prospešných zložením, než v krajinách v jej západnej časti. Schválená smernica o dvojakej kvalite výrobkov by mala priniesť vyššie pokuty pre producentov v prípade, že sa takéhoto konania dopustia. Najvyššia pokuta, ktorá sa môže výrobcovi udeliť, dosahuje výšku 4 % ročného obratu za predchádzajúci rok. V prípade, že by informácie o ročnom obrate za predchádzajúce obdobie neboli k dispozícií, výška pokuty môže dosiahnuť až 2 milióny €.  Existujú však aj určité výnimky, kedy je dvojaké zloženie výrobku prijateľné. Medzi objektívne dôvody odlišností produktov rovnakej značky v krajinách EÚ patrí napríklad sezónnosť určitých surovín prípadne právo producenta ponúkať výrobky na rôznych trhoch v odlišných gramážach.

etiketa

Všetky produkty predávané v rámci Európskej únie podliehajú prísnym pravidlám. Spotrebiteľ nesmie byť zavádzaný klamlivým obalom výrobku a musia byť na ňom uvedené všetky kľúčové charakteristiky produktu a informácie o zložení výrobku. Schválená smernica zatiaľ priamo nezakázala dvojitú kvalitu výrobkov, avšak uvádza, že na základe posúdenia situácie v rámci EÚ bude možné zaradiť dvojakú kvalitu medzi nekalé obchodné praktiky, a tým ju kriminalizovať.
Veríme, že hrozba prísnejších a vyšších pokút dostatočne vystraší výrobcov a nebudú sa naďalej dopúšťať činnosti, ktorá vedie k odlišnej kvalite. Aby sme už nemuseli za kvalitou cestovať do susedných štátov , ale mohli sme si ju vychutnať aj doma.