Zaregistrovať sa je dobrý nápad

Podnikanie je v súčasnosti spôsob obživy mnohých ľudí. Živia sa predajom nejakých vlastne vyrobených výrobkov či dovezených tovarov zo zahraničia alebo ponúkajú služby mnohých druhov. Každý z nich, ak chce prosperovať, musí o sebe dať vedieť širokej verejnosti, a to sa dá prostredníctvom reklamy, ktorú treba stále dookola uverejňovať, aby boli neprestajne na očiach zákazníkov.

Leading-Real-Estate-Law-Firms-iStock-956243400

Venovať sa obchodu je možné mnohými spôsobmi, no ak chce niektorá z firiem obchodovať so štátom čo obcou, teda verejným sektorom, mal by sa zapísať do RPVS, čo je vlastne Register partnerov verejného sektora.

Ide o stránku, ktorú vytvoril štát, a jeho cieľom bolo ponúknuť spoločnostiam, firmám, rodinným podnikom či malým živnostníkom stať sa súčasťou združenia klientov, ktorým z tohto členstva vyplývajú aj určité výhody. Účelom založenia tejto stránky bolo overovanie vlastníckych väzieb firiem a spoločností či fyzických osôb, ktorí majú záujem alebo už obchodujú s verejným sektorom. Do verejného sektora patrí štát, obce a podobne. Subjekty, ktoré sú v RPVS zapísané, majú právo uzatvárať zmluvy s verejným sektorom a tiež sú uprednostňované pri prideľovaní dotácií, aj keď s určitými finančnými limitmi.

Zaregistrovať spoločnosť či firmu do registra môže iba oprávnená osoba, ktorou môže byť napríklad advokát. Na Slovensku existujú advokátske kancelárie, ktoré sa špecializujú na zápisy do registra partnerov už od začiatku účinnosti zákona o RPVS. Jednou z nich je aj rpvs register kancelária LG legal, ktorá tieto spoločnosti do registra zapisuje, a doposiaľ ich má na konte už viac ako 200. Ide o firmy, živnostníkov, ale aj veľké medzinárodné spoločnosti. Do registra vás zapíšu, a ak budete potrebovať urobiť následne nejaké zmeny, aj v tomto sa obráťte na nich, pretože sú oprávnení vykonať všetky tieto úkony. V prieskume Transparency International Slovensko sa dostali do top desiatky overovateľov vlastníckych väzieb v RPSV, takže budete v rukách profesionálov.

Marketin

Zápis do registra nestojí nič, ale spoločnosť alebo firmy tým môže iba získať. Hlavne v prípade, ak má záujem uzatvoriť zmluvu s niektorým zo subjektov verejného sektora, takže neváhajte a kontaktujte oprávnené advokátske kancelárie čím skôr.