Objemné a ťažké predmety nie je možné nosiť v rukách

Zamestnanci v skladoch veľkých spoločností a obchodov majú na starosti prevoz a prekladanie najrozličnejších typov tovarov, ktoré sú častokrát veľmi ťažké a nosenie v rukách tak neprichádza do úvahy. V takýchto prípadoch sú poruke prepravné vozíky, vďaka ktorým všetky objemné predmety presuniete rýchlo a bez námahy. Vyrába ich firma Schoeller Allibert už vyše 50 rokov.

Prenos bremien je oveľa jednoduchší

V každom odvetví sa stretávame s výrobkami z plastu, pretože je to veľmi praktický a odolný materiál, vhodný na mnohoraké využitie. Plastové prepravné obaly –RTP, sa v praxi vyskytujú už takmer 60 rokov, dosť na to, aby výrobca získal skúsenosti s ich predajom rôznym odvetviam. Schoeller Allibert navrhuje, vyvíja a vyrába spomínané plastové prepravné vozíky https://www.schoellerallibert.com/sk/products/moveable/ a k tomu ponúka aj kompletný servis šitý na mieru každému zákazníkovi.

Podnikatelia v priemysle či obchode môžu svoje základné kapitálové výdavky využiť aj tak, že investujú financie do hlavných podnikateľských zámerov svojej firmy, čím zároveň zvýšia hodnotu svojich produktov. Jednou z možností je prenájom inteligentných a kvalitných plastových obalov od spomínanej spoločnosti. Takisto je možnosť nakúpiť tieto vratné obaly, a tým zaistiť najlepšie riešenie pre funkčnosť vašej firmy.

Vozík je vhodný do každého prostredia

Všetky plastové obaly spoločnosť navrhuje so zreteľom splniť vysoké požadované priemyselné štandardy. Vozíky môžu mať rozmer 800x600mm, ale aj iné základné verzie, využívajú sa s cieľom zrýchliť presun v minimálnom priestore. Vyrábajú sa s uzatvoreným dnom, pevným do takej miery, že unesú až 500-kilogramovú záťaž na nerovnom povrchu aj pri neprimeranom zaobchádzaní. Niektoré z nich sú vhodné aj do mraziarni a chladiarni, do veľkej miery uľahčia ľuďom prácu, pretože sú ergonomické a bezpečné, vydržia teploty od -20°C až do -40°C. Sú navyše ľahké, hygienické a s jednoduchou manipuláciou, takže ich dokáže ovládať každý zamestnanec, ktorému sa s ním bude s radosťou pracovať.