Pri podozrení na trestnú činnosť vo vašom byte sa poraďte s právnikom

Prenajímate byt a aspoň občas kontrolujete formou ohlásených návštev jeho vybavenie a technický stav, aj keď nájomník pravidelne platí nájomné a s platbami sa neoneskoruje? Pokiaľ nie, potom to napravte, pretože je vo vašom záujme dobré vedieť, či v byte nedochádza k nejakej ujme na vašom nehnuteľnom či hnuteľnom majetku. Stávajú sa však aj prípady, že je v bytoch páchaná trestná činnosť.

advokát pri práci

Napríklad si všimnete, že sa v niektorej z miestností vyskytuje príliš veľa laboratórneho vybavenia a podivne to tu zapácha, takže by sa tu mohli vyrábať nejaké drogy. Alebo máte podozrenie, že vo vašom dome sú prechovávané zbrane a strelivo, alebo že v byte sú prechovávaní nejakí nelegálni utečenci alebo hľadané osoby pre trestnú činnosť.

zásah polície

Informujte políciu – v prvom rade informujte políciu, ak ide o dôvodné podozrenie z akejkoľvek trestnej činnosti. Polícia už zaistí také postupy, aby vec bola prešetrená a prípadne odovzdaná orgánom činným v trestnom konaní. Pri jednoznačnom páchaní trestnej činnosti ste tiež ako svedok povinný nahlásiť ju na polícii, inak sa vystavujete sám trestnému postihu.

Vyhľadajte právnu pomoc – ak máte podozrenie, že nájomca porušuje zmluvné ustanovenia nájomnej zmluvy, aj keď nemusí ísť priamo o trestnú činnosť, odporúčame poradiť sa s právnikom o ďalšom postupe. Zatiaľ čo laik by mohol v takom prípade narobiť viac škody ako úžitku, právnici si dobre vedia rady, ako postupovať ďalej a situáciu riešiť konkrétnymi krokmi a postupmi. Právny zástupca – advokát v Bratislave sa vždy vyplatí v takýchto sporných momentoch, najmä ak si nájomník tiež zvolí svojho právneho zástupcu. Právnikom sa môžete nechať zastupovať aj na súde, pokiaľ dôjde k právnemu sporu a nájomník vás z niečoho krivo obviní, alebo bude zakrývať a utajovať svoju trestnú činnosť a konanie, ktoré nie sú v súlade s nájomnou zmluvou.