Spoplatnené vzdelanie: Aká je situácia v zahraničí?

Dnes nie je štúdium na vysokej škole iba o vedomostiach, ale z veľkej časti o tom, kto si toto štúdium môže dovoliť po finančnej stránke. Slováci o tom vedia svoje, ale je takisto zaujímavé pozrieť sa, ako systém plateného štúdia na vysokej škole funguje v zahraničí. Pripomeňme napríklad, že v Česku je takéto štúdium poskytované zdarma a aj napriek možnej kritike má v tomto smere svoju podstatnú výhodu.

univezita

Ale pozrime sa napríklad do USA, kde je systém vysokoškolského vzdelania odlišný. Z vysokej školy odchádza priemerný Američan ako dlžník. Verejné univerzity v USA sú spoplatnené a táto čiastka nebýva práve najnižšia. V prepočte sa táto suma orientuje na circa 15 000 eur / za školský rok. A to vravíme o verejných univerzitách, pričom súkromné školy si pýtajú takmer dvojnásobok. Preto sa asi ani nemôžeme čudovať, že až 44 000 000 Američanov si na štúdium vzalo pôžičku. Ak by sme to mali prerátať na peniaze, respektíve na výšku dlhu týchto študentov, celkový dlh predstavuje zhruba 100 000 000 000 eur.

knihy

Táto krajina teda poskytuje príležitosť vzdelania, ale z ekonomického hľadiska sú tu zrejmé medzery. Za zmienku však stojí pripomenúť, že americké univerzity, ako aj súkromné školy sú údajne na veľmi dobrej úrovni, študenti sú okrem iného podporovaní aj v mimoškolských aktivitách, v zakladaní študentských spolkov alebo športových tímov, majú k dispozícii osobného poradcu, nevraviac o kvalitnej úrovni laboratórií, telocvoční, učební, ale aj izieb, respektíve ubytovania.

Zaujímavé je však pozrieť sa aj na ázijské krajiny, pretože je v podstate všeobecne známe, že vzdelanie v týchto krajinách sa radí k tým najkvalitnejším. Aj v tomto prípade vravíme o spoplatnenom štúdiu, ale je tu istá sympatická výpomoc zo strany štátu. Študent platí ročne cca 3 500 eur a ďalších asi 7 500 eur dopláca za študenta štát bez toho, aby sa musel zadlžiť. Táto situácia sa týka konkrétne Japonska, pričom je známe, že štúdium tu prebieha na náročnej úrovni, no aj napriek tomu ho každý druhý Japonec dokončí úspešne. V Číne je to s poplatnením štúdia podobné, no čiastky sú ešte o niečo nižšie. Problém ale tkvie možno v tom, že nie každého na univerzitu prijmú. Na druhej strane je však štúdium dopriate prevažne skutočne usilovným a inteligentým ľuďom.