Vedci vyvinuli online test osobnosti, ktorý len tak neoklamete

Testy osobnosti sú fascinujúce.Zatiaľ čo mnohí ľudia využívajú  testy osobnosti scieľom posúdiť vhodnosť pre konkrétne pracovné miesta, iní ich vypĺňajú len pre zábavu, aby zistili zaujímavé fakty o svojej osobnosti. Ale ako to mnohí z nás často robia, pri ich vypĺňaní máte tendenciu odpovedať na otázky podľa toho, čo si myslíte, a to môže mať nepriaznivý vplyv na vaše výsledky. Výskumníci z odboru psychológie na Štátnej univerzite v Severnej Karolíne vytvorili nový online test osobnosti, ktorý je omnoho rýchlejší  ako existujúce testy, ale čo je zaujímavejšie,  je oveľa ťažšie ho oklamať.

test

Nový online test sleduje 5 základných charakteristík
Vedúci výskumník Adam Meade, profesor psychológie v štáte Severná Karolína, sa vyjadril, že výsledok merania tzv. Big Five  osobnostného testu je „oveľa rýchlejší a modernejší ako poskytujú predchádzajúce testy.Model Big Five sa zameriava na spokojnosť, svedomitosť, prispôsobivosť, otvorenosť a neurotizmus.  Big Five, dáva dobrý spoločný rámec, ktorý je dostatočne široký na to, aby pokryl podstatné osobnostné črty človeka.

Podľa štúdie je nový osobnostný test online program, ktorý používa metódu s názvom rýchla odozva (RRM), ktorá ukáže sériu osobných identifikátorov za sebou v rýchlom slede.Používatelia majú len niekoľko sekúnd  na odpoveď. Tento proces príjmu vedie k čestnejšiemu hodnoteniu osobnostných charakteristík ľudí a zároveň šetrí čas. Test môže byť užitočný pri výskume, ako aj pri výcviku a prijímaní na pracovisku.

průzkum

Nový test osobnosti bude čoskoro dostupný pre širšie použitie.Zatiaľ má v úmysle slobodne slúžiť len na výskumné účely a v nasledujúcich mesiacoch sa bude predávať aj podnikateľom a organizáciám na účely školení. Zatiaľ čo komerčné a bezplatné verzie sú trochu iné v tom, ako sú štruktúrované, stále sú založené na tej istej základnej metodológii a filozofii.

Nová metóda však zatiaľ nie je verejnosti k dispozícii.Ale kto vie – môžete sa s ním stretnúť počas nasledujúceho pracovného pohovoru alebo školenia na pracovisku (a pravdepodobne ho nebudete môcť oklamať).