Vyučovanie v skupine? Skúste!

Vyučovanie v skupine nie je takou novinkou, ako by ste si možno mysleli. Sama za seba môžem povedať, že už aj za mojich čias, kedy som študovala na gymnáziu, sa takáto výučba realizovala. Či už na hodinách jazykov alebo matematiky, fyziky či dejepisu alebo geografie, vždy sa našlo jej využitie. Okrem posilnenia vzťahov medzi žiakmi sa nám učilo lepšie, lebo ako sa hovorí, je lepšie spojiť viac hláv dokopy a vytvoriť viac nápadov.skupina študenti nápad.jpg
Navyše sme často boli zmiešaní tak, aby sme obnovili kontakt aj so spolužiakmi, s ktorými sme sa medzi sebou veľmi nekamarátili. Výhodou bolo, že sme sa vedeli vzájomne doplniť a plánovanie nejakého referátu alebo počítanie príkladov na danej hodine nám išlo omnoho rýchlejšie. Každý bol skrátka skvelý v niečom a keďže sme si vzájomne pomohli, výsledok na seba nenechal dlho čakať.
Takáto výučba je skvelá aj pre učiteľa, ktorý by mal byť v modernej dobe akýmsi mentorom. Už by nemal len zanietene prednášať o učivo, mal by nechať študentov, aby boli aktívny a pracovali. V skupinách ich takto vie správne naviesť na daný problém a nechať im priestor, aby sa sami dostali ku výsledku. Pre žiakov, ale i pre samotného učiteľa je tento spôsob teda omnoho efektívnejší. Žiaci si navyše viac zapamätajú, keď na tom musia sami pracovať.dievčatá práca.jpg
A čo tímové projekty? Tie sú skvelé do budúcna práve aj preto, lebo v dnešnej dobe sú v rôznych firmách uprednostnené práve práce v tíme. Spájajú ľudí, držia kolektív pri sebe a práca je efektívnejšie. Takže navyše vaši žiaci budú mať skúsenosti, aké to je pracovať takto spolu. Okrem iného sa naučia asertívnemu správaniu a kompromisom. Možno v sebe nejaký člen objaví vodcovské schopnosti a iný zase to, že radšej pracuje v pozadí, no je neodmysliteľným článkom pre skvelý výsledok. Takže okrem iného, každý v sebe objaví to, prečo bol stvorený.