Ako na správny PR článok

Skratka PR, čiže public relations, znamená po slovensky vzťahy s verejnosťou. Je to spôsob prezentácie vašej firmy verejnosti. Cez PR článok si vaša firma taktiež buduje vzťahy s verejnosťou, okolím a prípadne aj s konkurenciou. Rozdiel medzi PR článkom a reklamou jej, že reklama je zameraná na krátkodobé ciele a PR článok je zameraný naopak na tie dlhodobé. Je to dlhodobý a cieľavedomý proces poskytovania informácii verejnosti s ohľadom na spätnú väzbu. PR článok ale taktiež plní funkciu reklamy.

PR článok1

Kvalitný PR článok SEOlight vám dokáže zvýšiť návštevnosť vašej stránky a takisto vás vďaka nemu posunie vyhľadávač na vyššie priečky vo vyhľadávaní. PR články nemajú ucelenú formu. Dôležité je, aby článok ľudí zaujal. Tieto články majú podobu napríklad opisu produktu, predstavenia vašej spoločnosti, informovania o novinkách vo vašej firme alebo môže mať podobu pozitívnej recenzie.

V dnešnej dobe je dôležité sa venovať aj online PR, keďže internet sa už dotýka pomaly každého aspektu nášho života a ľudia trávia hodiny na sociálnych sieťach. Práve online PR vám napomôže k získaniu si dôvery zákazníkov, k vyprofilovaniu vašej firmy v čo najlepšom svetle a k zvýšeniu predaja vašich výrobkov alebo služieb.

PR článok2

Čo má obsahovať kvalitný PR článok? Kvalitný PR článok by mal určite spĺňať kritériá, vďaka ktorým vyzdvihnete vašu firmu. Každá z ďalej uvedených častí je dôležitá pre čo najlepší výsledok. Asi najdôležitejší je nadpis, keďže názov článku predáva. Nadpis musí zaujať natoľko, aby ľudia naň klikli. Úvod alebo tzv. perex musí čitateľa tiež zaujať, lebo ináč si článok neprečíta. Členenie textu musí byť tiež jasné a dôležité pojmy kľudne zvýraznite. Článok musí obsahovať kľúčové slová a byť optimalizovaný pre vyhľadávače. PR článok by taktiež nemal byť príliš dlhý a záver by mal byť logický a mal by ukončiť celý článok.

Je pekné poznať teóriu, ale je lepšie takéto veci na odborníkov, ktorý vám spravia kvalitné články, ktoré budú prezentovať vašu firmu v tom najlepšom svetle.