Vhodná reklama pre nový podnik

Základom úspešného podnikania sa dnes takmer neodmysliteľne stala jedna vec. Pokiaľ chceme stíhať za konkurenciou, či dokonca ju predbehnúť, musíme investovať do reklamy. Aby si nás všimlo čo najviac ľudí a teda čo najviac potencionálnych zákazníkov. Kedysi bolo základom zaplatiť si reklamu v novinách, no dnes je doba internetu a myslím si, že viac ľudí používa internet, než číta noviny. Tak sa reklama publikuje na internet a ak už sme pri tom, dnes má takmer každý podnik i svoju vlastnú webovú stránku. V reklame i na stránke by mali byť zverejnené výstižné a najdôležitejšie informácie aby zákazníkovi bolo jasné, čím sa zaoberáme, aký je náš kontakt, otváracie hodiny, ceny služieb a samozrejme adresa nášho miesta podnikania. Okrem internetu a novín však vidíme i reklamu v podobe letákov polepených po meste, či pohádzaných v poštových schránkach. Áno, aj tadiaľto vedie cesta k úspechu a informovanosti verejnosti o našich službách.

noviny

Takže v skraktke to môžem zhrnúť a označiť, že poznáme tieto druhy reklám:
• novinová
• internetová
• plagátová
• televízna
• rozhlasová

reklama

Posledné dve som ešte nezmienil a to je chyba, pretože aj tieto dve možnosti sa určite môžu veľkou mierou pričiniť o náš úspech, no TV reklama výjde asi draho. No to záleží od TV spoločnosti, ktorú uprednostníme. Či komerčnú alebo regionálnu. Komerčná má väčší vplyv, sleduje ju viac ľudí, tak má právo si aj viac zapýtať.

média

Formou rozhlasu to zrejme také drahé nebude. Do mestského rozhlasu dáme zverejniť infomáciu, o ktorej obsah sa zapríčinime i my. Opäť by mala byť stručná, no výstižná, so všetkým potrebným info. Reklama v rozhlase môže oznámiť občanom, že sa v ich meste otvoril náš nový podnik, alebo môžeme dať zverejniť oznam, v ktorom hľadáme nových zamestnancov. Zasa zhrnieme všetko podstatné, predovšetkým kontakt a adresu, poprípade ponúkaný plat.